projektowanie


Na podstawie wywiadu z klientem powstaje koncepcja. Jeżeli koncept spełnia oczekiwania zostaje przygotowany pełny projekt wykonawczy ze szczegółowym kosztorysem, spisem roślin i wyczerpującym opisem wykorzystanych rozwiązań. Dokładnie rozrysowany plan pozwala przygotować rzetelny kosztorys inwestycji tak, aby inwestor był w pełni świadomy wszystkich kosztów oraz terminu prac z nim związanych.